تبلیغات
معماری - نمونه کارهای دانشجویان معماری فرهنگسرا.راندو.خانه مسکونی.

من پیر ماه و سال نیم یار بی وفاست . . . . بر من چو عمر می گذرد پیر از آن شدم

نمونه کارهای دانشجویان معماری فرهنگسرا.راندو.خانه مسکونی.

تاریخ:جمعه 8 آبان 1388-11:46 ق.ظ

طرح خانه مسکونی

نمونه كارهای طراحی معماری 1 / طراحی مسكونی

راندو

نمونه كارهای طراحی با دست آزاد و راندو

راندو / درس: ساخت و ارائه 3 / دانشگاه تربیت معلم

فرهنگسرا

نمونه كارهای طراحی معماری 1 / فرهنگسرا / آموزشكده فنی

طراحی معماری 1 / فرهنگسرا / آموزشكده فنی امام

 

بقیه کارها در ادامه مطلب

به نام خدا
طرح خانه مسکونی 

نمونه كارهای طراحی معماری 1 / طراحی مسكونی

طراحی معماری 1 / مسكونی / دانشگاه تربیت معلم

طراحی معماری 1 / مسكونی / دانشگاه تربیت معلم

طراحی معماری 1 / مسكونی / دانشگاه تربیت معلم

طراحی معماری 1 / مسكونی / دانشگاه تربیت معلم

طراحی معماری 1 / مسكونی / دانشگاه تربیت معلم

طراحی معماری 1 / مسكونی / دانشگاه تربیت معلم

طراحی معماری 1 / مسكونی / دانشگاه تربیت معلم

طراحی معماری 1 / مسكونی / دانشگاه تربیت معلم

طراحی معماری 1 / مسكونی / دانشگاه تربیت معلم

 

راندو

نمونه كارهای طراحی با دست آزاد و راندو

راندو / درس: ساخت و ارائه 3 / دانشگاه تربیت معلم

راندو / درس: ساخت و ارائه 3 / دانشگاه تربیت معلم

راندو / درس: ساخت و ارائه 3 / دانشگاه تربیت معلم

راندو / درس: ساخت و ارائه 3 / دانشگاه تربیت معلم

راندو / درس: درك و بیان 2 / آموزشكده فنی سما

راندو / درس: درك و بیان 2 / آموزشكده فنی سما

راندو / درس: درك و بیان 2 / آموزشكده فنی سما

راندو / درس: درك و بیان 2 / آموزشكده فنی سما

راندو / درس: درك و بیان 2 / آموزشكده فنی سما

راندو / درس: درك و بیان 2 / آموزشكده فنی سما

راندو / درس: درك و بیان 2 / آموزشكده فنی سما

راندو / درس: درك و بیان 2 / آموزشكده فنی سما

راندو / درس: درك و بیان 2 / آموزشكده فنی سما

راندو / درس: ساخت و ارائه 3 / دانشگاه تربیت معلم

راندو / درس: ساخت و ارائه 3 / دانشگاه تربیت معلم

راندو / درس: ساخت و ارائه 3 / دانشگاه تربیت معلم

راندو / درس: ساخت و ارائه 3 / دانشگاه تربیت معلم

راندو / درس: ساخت و ارائه 3 / دانشگاه تربیت معلم

راندو / درس: ساخت و ارائه 3 / دانشگاه تربیت معلم

 

فرهنگسرا

نمونه كارهای طراحی معماری 1 / فرهنگسرا / آموزشكده فنی

طراحی معماری 1 / فرهنگسرا / آموزشكده فنی امام

طراحی معماری 1 / فرهنگسرا / آموزشكده فنی امام

طراحی معماری 1 / فرهنگسرا / آموزشكده فنی امام

طراحی معماری 1 / فرهنگسرا / آموزشكده فنی امام

طراحی معماری 1 / فرهنگسرا / آموزشكده فنی امام / اتودها و كركسیون ها

طراحی معماری 1 / فرهنگسرا / آموزشكده فنی امام

طراحی معماری 1 / فرهنگسرا / آموزشكده فنی امام / ماكت اتودی

طراحی معماری 1 / فرهنگسرا / آموزشكده فنی امام / ماكت اتودی

طراحی معماری 1 / فرهنگسرا / آموزشكده فنی امام / اتودها و كركسیون ها

طراحی معماری 1 / فرهنگسرا / آموزشكده فنی امام

طراحی معماری 1 / فرهنگسرا / آموزشكده فنی امام

طراحی معماری 1 / فرهنگسرا / آموزشكده فنی امام / اتودها
Admin Logo
themebox Logo