تبلیغات
تبلیغات اینترنتی
معماری - حقه های بصری با رنگ

حقه های بصری با رنگ

هنگامی که خانه ای را برای سکونت بر می گزینیم، حداکثر سعی و تلاشمان را جهت انتخاب مناسب ترین مکان، آن هم با توجه به شرایط موجود زندگی مان صورت می دهیم؛ اگرچه در این میان ممکن است پاره ای از نیازهای ضروری مان در انتخاب موجود بی پاسخ مانده باشند ولی برای برآورده نمودن برخی از آنها نیز راه های مختلفی وجود دارد.

bas1.jpg

بازسازی و انجام تغییر و تحولات ساختاری در یک ساختمان، یکی از آن راه هاست. البته در مرحله بازسازی یک فضا، ممکن است با شرایط گوناگونی مواجه شویم: برخی از فضاها به گونه ای هستند که امکان انجام تغییر و تحولات اساسی در آنها وجود داشته و پروژه های کلی مانند برداشتن دیوار بین دو فضا، تغییر محل پنجره، ایجاد سقف های کاذب و غیره در آن مکان ها عملی است. به این طریق دست برای برآورده  نمودن نیازهای مربوطه افراد ساکن در آن مکان باز است ولی در صورتیکه به دلایل مختلف از قبیل موقعیت مکانی و خصوصیات معماری و نقشه کشی آن، شرایط مالی صاحب مکان برای انجام پروژه  بازسازی، امکان انجام تغییر و تحولات اساسی را نمی دهد، باید به دنبال راهکار دیگری بود. در چنین شرایطی رنگ و حقه های بصری با رنگ به یاری ما می آیند.

رنگ ها نه تنها در حس روحی و روانی ما موثرند، بر دریافت حس فیزیکی ما از محیط نیز نقش بسزایی دارند. آنها حتی قالب فیزیکی و معماری فضا را به لحاظ ظاهری بر هم ریخته و محیط را به گونه ای دیگر به ببیننده القا می کنند. تاکنون نحوه نگرش همه ما به رنگ با در نظر گرفتن معیارهای ظاهری بوده است. اغلب ما رنگی را برای فضای اتاقمان بر می گزینیم که تنها با لوازم دکوراسیونی موجود و همچنین نظر و سلیقه مان متناسب باشد ولی به نقش اصلی آن در معماری ساختمان و پیامدهایی که کاربرد آن رنگ می تواند در محیط داشته باشد، کمتر فکر می کنیم. حال آنکه هر رنگ، گذشته از ظاهری که از آن نمایان است، دارای خصوصیات مختلفی بوده و در همین راستا، تاثیرات گوناگونی نیز بر فضای اطراف و لوازم موجود در آن می گذارد که با توجه به این مشخصات و نتایج حاصل از کاربرد آنها، انتخاب رنگی برای یک محیط با شرایط و موقعیت خاص خودش، نمی تواند تنها از روی احساسات و با معیارهای زیبایی ظاهری صورت گیرد، بلکه ابتدا باید مقاصدی را که از کاربرد آن در محیط مد نظر است، مشخص کرد، سپس در راه دستیابی به هدف مورد نظر، به انتخاب نوع رنگ و روش به کارگیری آن پرداخته شود.

هنگامی که خانه ای را برای سکونت بر می گزینیم، حداکثر سعی و تلاشمان را جهت انتخاب مناسب ترین مکان، آن هم با توجه به شرایط موجود زندگی مان صورت می دهیم؛ اگرچه در این میان ممکن است پاره ای از نیازهای ضروری مان در انتخاب موجود بی پاسخ مانده باشند ولی برای برآورده نمودن برخی از آنها نیز راه های مختلفی وجود دارد.

bas1.jpg

بازسازی و انجام تغییر و تحولات ساختاری در یک ساختمان، یکی از آن راه هاست. البته در مرحله بازسازی یک فضا، ممکن است با شرایط گوناگونی مواجه شویم: برخی از فضاها به گونه ای هستند که امکان انجام تغییر و تحولات اساسی در آنها وجود داشته و پروژه های کلی مانند برداشتن دیوار بین دو فضا، تغییر محل پنجره، ایجاد سقف های کاذب و غیره در آن مکان ها عملی است. به این طریق دست برای برآورده  نمودن نیازهای مربوطه افراد ساکن در آن مکان باز است ولی در صورتیکه به دلایل مختلف از قبیل موقعیت مکانی و خصوصیات معماری و نقشه کشی آن، شرایط مالی صاحب مکان برای انجام پروژه  بازسازی، امکان انجام تغییر و تحولات اساسی را نمی دهد، باید به دنبال راهکار دیگری بود. در چنین شرایطی رنگ و حقه های بصری با رنگ به یاری ما می آیند.

رنگ ها نه تنها در حس روحی و روانی ما موثرند، بر دریافت حس فیزیکی ما از محیط نیز نقش بسزایی دارند. آنها حتی قالب فیزیکی و معماری فضا را به لحاظ ظاهری بر هم ریخته و محیط را به گونه ای دیگر به ببیننده القا می کنند. تاکنون نحوه نگرش همه ما به رنگ با در نظر گرفتن معیارهای ظاهری بوده است. اغلب ما رنگی را برای فضای اتاقمان بر می گزینیم که تنها با لوازم دکوراسیونی موجود و همچنین نظر و سلیقه مان متناسب باشد ولی به نقش اصلی آن در معماری ساختمان و پیامدهایی که کاربرد آن رنگ می تواند در محیط داشته باشد، کمتر فکر می کنیم. حال آنکه هر رنگ، گذشته از ظاهری که از آن نمایان است، دارای خصوصیات مختلفی بوده و در همین راستا، تاثیرات گوناگونی نیز بر فضای اطراف و لوازم موجود در آن می گذارد که با توجه به این مشخصات و نتایج حاصل از کاربرد آنها، انتخاب رنگی برای یک محیط با شرایط و موقعیت خاص خودش، نمی تواند تنها از روی احساسات و با معیارهای زیبایی ظاهری صورت گیرد، بلکه ابتدا باید مقاصدی را که از کاربرد آن در محیط مد نظر است، مشخص کرد، سپس در راه دستیابی به هدف مورد نظر، به انتخاب نوع رنگ و روش به کارگیری آن پرداخته شود.

bas2.jpg

در واقع در مبحث کاربردی رنگ دو موضوع اصلی مورد توجه قرار می گیرد: ۱) نوع رنگ ۲) روش استفاده از آن در محیط. همه ما می دانیم که رنگ های روشن حتی از خانواده رنگ های گرم، فضا را روشن تر و بزرگتر جلوه می دهند و درست برعکس رنگ های تیره اگرچه از میان رنگ های سرد انتخاب شوند، فضا را کوچکتر می نمایانند و با جذب درصدی از نور آن محیط، از روشنایی موجود نیز می کاهند. گذشته از آن، نحوه به کارگیری هر یک از این رنگ ها با توجه به خواصی که دارند و تاثیراتی که بر محیط می گذارند نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار است. از آنجا که در یک اتاق بیشترین حضور رنگ و در واقع پس زمینه دیگر لوازم با رنگ ها و بافت های گوناگون، سطوح ثابت یک فضا هستند، ابتدا باید کلیه تدابیرمان را حول این موضوع متمرکز سازیم. منظور از سطوح ثابت در یک فضا، سقف، کف و دیوارها هستند و با توجه به اینکه این سطوح و شرایط ظاهری آنها در هر زمانی که اراده کنیم قابل تغییر نیستند، باید اهداف معماری- دکوراسیونی مان را در راستای انتخاب و نوع رنگ و روش به کارگیری آنها در نظر گیریم. در تصاویر زیر و توضیحات هر یک از آنها، شما با این موضوعات به طور ملموس تری مواجه می شوید.

bas3.jpg

تصویر ۱: در این تصویر کلیه سطوح یاد شده به طور یکسان با رنگ های روشن، آن هم با یک تنالیته رنگ آمیزی شده اند. استفاده از یک تنالیته رنگی برای کلیه سطوح یک فضا، تناسب رنگی آن اتاق را حفظ می کند ولی در صورتیکه فضای شما از وسعت کمی برخوردار باشد، کاربرد رنگ های تیره در چنین وسعتی آن را کوچکتر جلوه می دهد حال آنکه استفاده از رنگ های روشن با این الگو، بر وسعت فضا به لحاظ دیداری می افزاید و درست به همین دلیل است که انتخاب یک رنگ روشن برای همه قسمت های فضا، مطمئن ترین و بی خطرترین روش رنگ آمیزی یک محیط است، حال آنکه زیباترین و بهترین نخواهد بود زیرا هنگامی که انتخاب پالت رنگی با تدبیر و با حفظ تنوع رنگی صورت می گیرد، فضایی زیبا، جذاب و دوست داشتنی حاصل خواهد شد، در ضمن نقش اصلی و مهم آن در تغییر ابعاد فیزیکی محیط را نیز نباید نادیده شمرد که در تصاویر دیگر شاهد آن هستید.
تصویر ۲: رنگ آمیزی یکی از دیوارها به رنگ تیره،  آن دیوار را بزرگتر جلوه می دهد. این تاثیر می تواند از طریق به کارگیری رنگ های تیره بر روی دیوارهای انتهایی یک فضا دریافت شود؛ به این ترتیب از طول ظاهری فضا کاسته شده و به عرض آن افزوده می شود. این روش رنگ آمیزی برای فضاهای کم عرض و راهروها بسیار حایز اهمیت است.
نکته:  البته به هنگام استفاده از رنگ های تیره برای چنین مکان هایی با هدف فوق، به میزان بهره مندی آن از نور طبیعی و حتی نحوه نورپردازی مصنوعی توجه لازم داشته باشید.
تصویر ۳ : در این اتاق رنگ آمیزی با روش برعکس تصویر قبلی اتفاق افتاده است. همان طور که ملاحظه می کنید، کلیه دیوارها و همچنین کف و سقف با رنگ تیره پوشیده شده اند، به این صورت دیوار روشن تحت فشار رنگ های تیره اطرافش کوچکتر جلوه می کند. از این خاصیت برای فضاهای مکعبی شکل و جلوگیری از ایجاد احساس جعبه از محیط، بسیار مناسب است.

bas4.jpg
تصویر ۴: در این اتاق کلیه سطوح به جز کف به رنگ روشن رنگ آمیزی شده است ولی همین تیرگی کف سبب کوچکتر شدن ظاهری فضا می گردد. پس با وجود اتاقی کم وسعت، انتخاب کفپوشی تیره رنگ اگر چه دیوارها و کف به رنگ روشن باشند، ناصحیح است.
تصویر ۵: اتاق های اغلب ساختمان های قدیمی از سقف های بلندی برخوردار بودند ولی امروزه با سیستم آپارتمانی خانه ها، ارتفاع سقف ها از حداکثر ۲۹۰ سانتی متر تجاوز نمی کند. حال در صورتیکه اتاق شما نیز دارای چنین شرایطی است و می خواهید سقف آن را کمتر جلوه دهید،  آن را به رنگی تیره تر از رنگ های به کار رفته در سطوح دیگر به خصوص دیوارها رنگ آمیزی کنید. این روش برای سه بعدی کردن اتاق بسیار مفید است.

تصویر ۶: اگر سقف فضای اتاقتان به اندازه ای بلند است که با تیره  کردن تنها همان محدوده، هدف مورد نظر حاصل نمی شود می توانید مقداری از رنگ تیره سقف ر ا به دیوارهای آن محیط انتقال دهید. کاربرد یک رنگ روشن در زیر این نوار تیره ای که در بالای دیوار از ادامه رنگ سقف ایجاد شده است، اتاق را به نظر وسیع تر می رساند.

bas5.jpg
تصویر ۷: در فضایی که دیوارها و سقف با رنگ تیره پوشیده شده اند، انتخاب یک کفپوش به رنگ روشن، از ایجاد احساس فشار در اتاق جلوگیری به عمل می آورد. به این ترتیب با وجود تیرگی سطوح دیگر، رنگ کف اتاق تا اندازه ای اعتدال رنگی محیط را برقرار می سازد.
تصویر ۸: برای آنکه دیوارهای اتاقتان و در نهایت سقف بلندتر جلوه کند، دیوارها را به رنگی تیره تر از سقف رنگ آمیزی کنید. انتخاب رنگ تیره برای دیوارها، آنها را به هم نزدیک تر کرده و رنگ روشن سقف به آن عمق بیشتری می بخشد.
این راهکار رنگ آمیزی برای فضاهایی با سقف کوتاه مانند زیرزمین های مسکونی که ممکن است حتی از وسعت کافی نیز برخوردار باشند ولی سقف کوتاه فشاری را از جانب بالا وارد می آورد، ایده آل است.
تصویر ۹: اگر مشکل کوتاهی سقف با پیشنهاد ارایه شده در تصویر قبلی به طور کامل قابل حل نبود، درست برعکس تصویر ۶ کلیه سطوح به جز سقف را با رنگ تیره بپوشانید با توجه به اینکه مقداری از رنگ روشن سقف را به رنگ تیره دیوارها نفوذ دهید. این خطاهای بصری، افزایش ظاهری سقف را تشدید می کند.

روزنامه همشهری - سال سوم - شماره ۱۷۵


youbank sabet بنر های تبلیغاتی سایت

بخش نظرات
 1. در تاریخ : پنجشنبه 15 آذر 1397 09:41 ب.ظ
  buy cials online گفت :


  Great content. Cheers.
  canada discount drugs cialis recommended site cialis kanada click here cialis daily uk we recommend cheapest cialis cialis coupons cialis taglich cialis coupons cialis daily reviews cialis generic availability cialis free trial

 1. در تاریخ : پنجشنبه 15 آذر 1397 02:10 ق.ظ
  buy cialis delhi گفت :


  Superb data. Cheers.
  buy cialis uk no prescription cialis tablets online cialis cialis australian price only here cialis pills cialis prezzo in linea basso buy name brand cialis on line overnight cialis tadalafil cialis kaufen wo generic cialis pill online


 1. Fantastic stuff. Thanks.
  cialis bula cialis 10mg prix pharmaci cialis prices in england does cialis cause gout cialis generico lilly buy cialis cheap 10 mg cialis side effects dangers cialis super kamagra cialis alternative cialis side effects


 1. Nicely put. Appreciate it!
  compare prices cialis uk buying cialis on internet cialis generico online walgreens price for cialis tadalafil 20mg cialis 30 day sample cialis taglich cialis italia gratis cuanto cuesta cialis yaho cialis 100mg suppliers

 1. در تاریخ : سه شنبه 13 آذر 1397 11:06 ق.ظ
  buy cialis usa گفت :


  Very well spoken indeed. !
  cialis 5 effetti collaterali cialis coupon cialis rezeptfrei sterreich cialis super kamagra cialis australia org purchasing cialis on the internet side effects of cialis if a woman takes a mans cialis cialis canada on line opinioni cialis generico

 1. در تاریخ : دوشنبه 12 آذر 1397 11:24 ب.ظ
  Cialis prices گفت :


  You actually reported that effectively!
  purchase once a day cialis cialis soft tabs for sale overnight cialis tadalafil cialis generic availability order cialis from india we recommend cialis best buy cialis generisches kanada cialis 10 doctissimo cialis generico cialis usa cost

 1. در تاریخ : دوشنبه 12 آذر 1397 10:32 ق.ظ


  Whoa all kinds of fantastic tips.
  we like it cialis price achat cialis en itali safe dosage for cialis cialis 5mg cialis daily reviews cialis daily cialis cost generic cialis 20mg tablets click here to buy cialis online prescriptions cialis

 1. در تاریخ : یکشنبه 11 آذر 1397 10:53 ب.ظ
  Cialis 20 mg گفت :


  You've made the point.
  cialis venta a domicilio dose size of cialis discount cialis cialis pills price each cheap cialis cialis en 24 hora buy cialis uk no prescription cialis 20mg preis cf canadian drugs generic cialis only here cialis pills

 1. در تاریخ : یکشنبه 11 آذر 1397 09:52 ق.ظ
  Cialis online گفت :


  Cheers, An abundance of forum posts.

  cialis 20mg we recommend cialis info trusted tabled cialis softabs side effects for cialis cialis 100mg suppliers cialis et insomni purchase once a day cialis buy cialis online prices on cialis 10 mg cialis coupons

 1. در تاریخ : شنبه 10 آذر 1397 11:05 ب.ظ
  Cialis prices گفت :


  You actually suggested this really well!
  cialis tablets for sale prescription doctor cialis cialis venta a domicilio generic cialis pro cialis coupon when can i take another cialis recommended site cialis kanada acheter cialis kamagra canadian cialis safe dosage for cialis

 1. در تاریخ : شنبه 10 آذر 1397 09:48 ق.ظ
  Cialis prices گفت :


  You actually suggested this effectively.
  cialis purchasing cialis 20 mg best price how to buy cialis online usa cialis 20 mg how do cialis pills work how to purchase cialis on line best generic drugs cialis comprar cialis 10 espa241a cost of cialis per pill cialis farmacias guadalajara


 1. Regards. Ample write ups!

  ou trouver cialis sur le net if a woman takes a mans cialis generico cialis mexico get cheap cialis cialis daily dose generic cialis 5mg prix cialis once a da cost of cialis per pill order generic cialis online discount cialis

 1. در تاریخ : جمعه 9 آذر 1397 10:33 ق.ظ
  Cialis canada گفت :


  Useful material. With thanks!
  are there generic cialis cialis lilly tadalafi fast cialis online cialis tablets for sale cialis for sale in europa purchasing cialis on the internet cialis cipla best buy how does cialis work cialis 20 mg cut in half online prescriptions cialis

 1. در تاریخ : پنجشنبه 8 آذر 1397 11:30 ب.ظ
  Cialis pills گفت :


  Thanks, Loads of data!

  buy cheap cialis in uk generic cialis pill online only here cialis pills purchasing cialis on the internet cialis prezzo di mercato cialis price in bangalore cialis arginine interactio buy generic cialis does cialis cause gout american pharmacy cialis

 1. در تاریخ : پنجشنبه 8 آذر 1397 12:11 ب.ظ
  buy cialis delhi گفت :


  With thanks. Loads of tips.

  safe dosage for cialis cialis cipla best buy buy cialis online nz if a woman takes a mans cialis trusted tabled cialis softabs cialis professional from usa price cialis best cialis coupons cialis online deutschland cialis for bph


 1. Regards. Very good information!
  preis cialis 20mg schweiz we use it cialis online store buy cialis acquistare cialis internet buying cialis in colombia cialis daily new zealand cialis dosage cialis 10 doctissimo cialis prezzo al pubblico cialis 30 day trial coupon

 1. در تاریخ : چهارشنبه 7 آذر 1397 11:29 ق.ظ
  buy cialis delhi گفت :


  Amazing all kinds of terrific knowledge!
  cialis 50 mg soft tab cialis rckenschmerzen we like it cialis soft gel buy original cialis achat cialis en suisse cialis generika in deutschland kaufen are there generic cialis cialis tablets australia cialis wir preise cialis 30 day trial coupon

 1. در تاریخ : دوشنبه 9 مهر 1397 07:15 ب.ظ
  Cialis online گفت :


  Nicely put. Appreciate it.
  miglior cialis generico cialis price thailand cialis 5mg generic cialis review uk cialis online cialis daily new zealand discount cialis cialis herbs buying cialis overnight cialis kaufen


 1. You expressed it adequately!
  canadian pharmacy meds canadian cialis most reliable canadian online pharmacies drugs for sale in canada cialis from canada prescription drugs without prior prescription drugs for sale in canada canadian pharmacies canadian pharmaceuticals stocks canadian rx


 1. Many thanks! A good amount of advice.

  cialis tadalafil best generic drugs cialis safe dosage for cialis brand cialis generic cialis 5 mg para diabeticos click here to buy cialis dose size of cialis we like it cialis price buy cialis uk no prescription legalidad de comprar cialis


 1. Nicely put. Thanks!
  cialis kaufen bankberweisung cialis name brand cheap opinioni cialis generico order a sample of cialis cialis diario compra cialis great britain order generic cialis online cialis prices in england canadian cialis cialis vs viagra


 1. You have made your stand extremely effectively!!
  cialis patentablauf in deutschland cialis price in bangalore click now buy cialis brand cialis alternative cialis name brand cheap cialis tablets australia cialis pills boards prix de cialis cialis dosage recommendations cialis kaufen wo


 1. Fine postings. Appreciate it.
  where do i buy viagra online is it safe to buy viagra online canadian pharmacy viagra buy viagra cheapest cheap online pharmacy uk uk viagra online buy viagra online australia buy viagra pay with paypal viagra dosage buy viagra uk without prescription


 1. Whoa many of awesome info.
  recommended site cialis kanada interactions for cialis we use it cialis online store cialis generic when can i take another cialis acquisto online cialis cialis price thailand cialis therapie click now buy cialis brand how much does a cialis cost

 1. در تاریخ : دوشنبه 7 خرداد 1397 05:09 ب.ظ
  Cialis pills گفت :


  Thank you. I enjoy it.
  warnings for cialis deutschland cialis online cialis daily dose generic cialis rezeptfrei low cost cialis 20mg recommended site cialis kanada we like it cialis price cialis professional yohimbe cost of cialis cvs free generic cialis

 1. در تاریخ : سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 08:13 ق.ظ
  Viagra 20 mg گفت :


  Thanks. A good amount of info!

  can you buy viagra at cvs discount viagra buy original viagra online cheapest place to buy viagra buying viagra online uk where can you buy viagra buy viagra with prescription buy viagra tablets online order viagra online no prescription viagra how to get a prescription

 1. در تاریخ : جمعه 17 فروردین 1397 11:53 ب.ظ
  Cialis prices گفت :


  Lovely material. Thank you!
  cialis bula cialis pills in singapore cialis ahumada generico cialis mexico click now cialis from canada cialis ahumada cialis diario compra cialis baratos compran uk cialis 5mg prix venta de cialis canada

 1. Hello! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could get
  a captcha plugin for my comment form? I'm using the same blog platform
  as yours and I'm having problems finding one? Thanks a lot!

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر