تبلیغات
تبلیغات اینترنتی
معماری - حقه های بصری با رنگ

حقه های بصری با رنگ

هنگامی که خانه ای را برای سکونت بر می گزینیم، حداکثر سعی و تلاشمان را جهت انتخاب مناسب ترین مکان، آن هم با توجه به شرایط موجود زندگی مان صورت می دهیم؛ اگرچه در این میان ممکن است پاره ای از نیازهای ضروری مان در انتخاب موجود بی پاسخ مانده باشند ولی برای برآورده نمودن برخی از آنها نیز راه های مختلفی وجود دارد.

bas1.jpg

بازسازی و انجام تغییر و تحولات ساختاری در یک ساختمان، یکی از آن راه هاست. البته در مرحله بازسازی یک فضا، ممکن است با شرایط گوناگونی مواجه شویم: برخی از فضاها به گونه ای هستند که امکان انجام تغییر و تحولات اساسی در آنها وجود داشته و پروژه های کلی مانند برداشتن دیوار بین دو فضا، تغییر محل پنجره، ایجاد سقف های کاذب و غیره در آن مکان ها عملی است. به این طریق دست برای برآورده  نمودن نیازهای مربوطه افراد ساکن در آن مکان باز است ولی در صورتیکه به دلایل مختلف از قبیل موقعیت مکانی و خصوصیات معماری و نقشه کشی آن، شرایط مالی صاحب مکان برای انجام پروژه  بازسازی، امکان انجام تغییر و تحولات اساسی را نمی دهد، باید به دنبال راهکار دیگری بود. در چنین شرایطی رنگ و حقه های بصری با رنگ به یاری ما می آیند.

رنگ ها نه تنها در حس روحی و روانی ما موثرند، بر دریافت حس فیزیکی ما از محیط نیز نقش بسزایی دارند. آنها حتی قالب فیزیکی و معماری فضا را به لحاظ ظاهری بر هم ریخته و محیط را به گونه ای دیگر به ببیننده القا می کنند. تاکنون نحوه نگرش همه ما به رنگ با در نظر گرفتن معیارهای ظاهری بوده است. اغلب ما رنگی را برای فضای اتاقمان بر می گزینیم که تنها با لوازم دکوراسیونی موجود و همچنین نظر و سلیقه مان متناسب باشد ولی به نقش اصلی آن در معماری ساختمان و پیامدهایی که کاربرد آن رنگ می تواند در محیط داشته باشد، کمتر فکر می کنیم. حال آنکه هر رنگ، گذشته از ظاهری که از آن نمایان است، دارای خصوصیات مختلفی بوده و در همین راستا، تاثیرات گوناگونی نیز بر فضای اطراف و لوازم موجود در آن می گذارد که با توجه به این مشخصات و نتایج حاصل از کاربرد آنها، انتخاب رنگی برای یک محیط با شرایط و موقعیت خاص خودش، نمی تواند تنها از روی احساسات و با معیارهای زیبایی ظاهری صورت گیرد، بلکه ابتدا باید مقاصدی را که از کاربرد آن در محیط مد نظر است، مشخص کرد، سپس در راه دستیابی به هدف مورد نظر، به انتخاب نوع رنگ و روش به کارگیری آن پرداخته شود.

هنگامی که خانه ای را برای سکونت بر می گزینیم، حداکثر سعی و تلاشمان را جهت انتخاب مناسب ترین مکان، آن هم با توجه به شرایط موجود زندگی مان صورت می دهیم؛ اگرچه در این میان ممکن است پاره ای از نیازهای ضروری مان در انتخاب موجود بی پاسخ مانده باشند ولی برای برآورده نمودن برخی از آنها نیز راه های مختلفی وجود دارد.

bas1.jpg

بازسازی و انجام تغییر و تحولات ساختاری در یک ساختمان، یکی از آن راه هاست. البته در مرحله بازسازی یک فضا، ممکن است با شرایط گوناگونی مواجه شویم: برخی از فضاها به گونه ای هستند که امکان انجام تغییر و تحولات اساسی در آنها وجود داشته و پروژه های کلی مانند برداشتن دیوار بین دو فضا، تغییر محل پنجره، ایجاد سقف های کاذب و غیره در آن مکان ها عملی است. به این طریق دست برای برآورده  نمودن نیازهای مربوطه افراد ساکن در آن مکان باز است ولی در صورتیکه به دلایل مختلف از قبیل موقعیت مکانی و خصوصیات معماری و نقشه کشی آن، شرایط مالی صاحب مکان برای انجام پروژه  بازسازی، امکان انجام تغییر و تحولات اساسی را نمی دهد، باید به دنبال راهکار دیگری بود. در چنین شرایطی رنگ و حقه های بصری با رنگ به یاری ما می آیند.

رنگ ها نه تنها در حس روحی و روانی ما موثرند، بر دریافت حس فیزیکی ما از محیط نیز نقش بسزایی دارند. آنها حتی قالب فیزیکی و معماری فضا را به لحاظ ظاهری بر هم ریخته و محیط را به گونه ای دیگر به ببیننده القا می کنند. تاکنون نحوه نگرش همه ما به رنگ با در نظر گرفتن معیارهای ظاهری بوده است. اغلب ما رنگی را برای فضای اتاقمان بر می گزینیم که تنها با لوازم دکوراسیونی موجود و همچنین نظر و سلیقه مان متناسب باشد ولی به نقش اصلی آن در معماری ساختمان و پیامدهایی که کاربرد آن رنگ می تواند در محیط داشته باشد، کمتر فکر می کنیم. حال آنکه هر رنگ، گذشته از ظاهری که از آن نمایان است، دارای خصوصیات مختلفی بوده و در همین راستا، تاثیرات گوناگونی نیز بر فضای اطراف و لوازم موجود در آن می گذارد که با توجه به این مشخصات و نتایج حاصل از کاربرد آنها، انتخاب رنگی برای یک محیط با شرایط و موقعیت خاص خودش، نمی تواند تنها از روی احساسات و با معیارهای زیبایی ظاهری صورت گیرد، بلکه ابتدا باید مقاصدی را که از کاربرد آن در محیط مد نظر است، مشخص کرد، سپس در راه دستیابی به هدف مورد نظر، به انتخاب نوع رنگ و روش به کارگیری آن پرداخته شود.

bas2.jpg

در واقع در مبحث کاربردی رنگ دو موضوع اصلی مورد توجه قرار می گیرد: ۱) نوع رنگ ۲) روش استفاده از آن در محیط. همه ما می دانیم که رنگ های روشن حتی از خانواده رنگ های گرم، فضا را روشن تر و بزرگتر جلوه می دهند و درست برعکس رنگ های تیره اگرچه از میان رنگ های سرد انتخاب شوند، فضا را کوچکتر می نمایانند و با جذب درصدی از نور آن محیط، از روشنایی موجود نیز می کاهند. گذشته از آن، نحوه به کارگیری هر یک از این رنگ ها با توجه به خواصی که دارند و تاثیراتی که بر محیط می گذارند نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار است. از آنجا که در یک اتاق بیشترین حضور رنگ و در واقع پس زمینه دیگر لوازم با رنگ ها و بافت های گوناگون، سطوح ثابت یک فضا هستند، ابتدا باید کلیه تدابیرمان را حول این موضوع متمرکز سازیم. منظور از سطوح ثابت در یک فضا، سقف، کف و دیوارها هستند و با توجه به اینکه این سطوح و شرایط ظاهری آنها در هر زمانی که اراده کنیم قابل تغییر نیستند، باید اهداف معماری- دکوراسیونی مان را در راستای انتخاب و نوع رنگ و روش به کارگیری آنها در نظر گیریم. در تصاویر زیر و توضیحات هر یک از آنها، شما با این موضوعات به طور ملموس تری مواجه می شوید.

bas3.jpg

تصویر ۱: در این تصویر کلیه سطوح یاد شده به طور یکسان با رنگ های روشن، آن هم با یک تنالیته رنگ آمیزی شده اند. استفاده از یک تنالیته رنگی برای کلیه سطوح یک فضا، تناسب رنگی آن اتاق را حفظ می کند ولی در صورتیکه فضای شما از وسعت کمی برخوردار باشد، کاربرد رنگ های تیره در چنین وسعتی آن را کوچکتر جلوه می دهد حال آنکه استفاده از رنگ های روشن با این الگو، بر وسعت فضا به لحاظ دیداری می افزاید و درست به همین دلیل است که انتخاب یک رنگ روشن برای همه قسمت های فضا، مطمئن ترین و بی خطرترین روش رنگ آمیزی یک محیط است، حال آنکه زیباترین و بهترین نخواهد بود زیرا هنگامی که انتخاب پالت رنگی با تدبیر و با حفظ تنوع رنگی صورت می گیرد، فضایی زیبا، جذاب و دوست داشتنی حاصل خواهد شد، در ضمن نقش اصلی و مهم آن در تغییر ابعاد فیزیکی محیط را نیز نباید نادیده شمرد که در تصاویر دیگر شاهد آن هستید.
تصویر ۲: رنگ آمیزی یکی از دیوارها به رنگ تیره،  آن دیوار را بزرگتر جلوه می دهد. این تاثیر می تواند از طریق به کارگیری رنگ های تیره بر روی دیوارهای انتهایی یک فضا دریافت شود؛ به این ترتیب از طول ظاهری فضا کاسته شده و به عرض آن افزوده می شود. این روش رنگ آمیزی برای فضاهای کم عرض و راهروها بسیار حایز اهمیت است.
نکته:  البته به هنگام استفاده از رنگ های تیره برای چنین مکان هایی با هدف فوق، به میزان بهره مندی آن از نور طبیعی و حتی نحوه نورپردازی مصنوعی توجه لازم داشته باشید.
تصویر ۳ : در این اتاق رنگ آمیزی با روش برعکس تصویر قبلی اتفاق افتاده است. همان طور که ملاحظه می کنید، کلیه دیوارها و همچنین کف و سقف با رنگ تیره پوشیده شده اند، به این صورت دیوار روشن تحت فشار رنگ های تیره اطرافش کوچکتر جلوه می کند. از این خاصیت برای فضاهای مکعبی شکل و جلوگیری از ایجاد احساس جعبه از محیط، بسیار مناسب است.

bas4.jpg
تصویر ۴: در این اتاق کلیه سطوح به جز کف به رنگ روشن رنگ آمیزی شده است ولی همین تیرگی کف سبب کوچکتر شدن ظاهری فضا می گردد. پس با وجود اتاقی کم وسعت، انتخاب کفپوشی تیره رنگ اگر چه دیوارها و کف به رنگ روشن باشند، ناصحیح است.
تصویر ۵: اتاق های اغلب ساختمان های قدیمی از سقف های بلندی برخوردار بودند ولی امروزه با سیستم آپارتمانی خانه ها، ارتفاع سقف ها از حداکثر ۲۹۰ سانتی متر تجاوز نمی کند. حال در صورتیکه اتاق شما نیز دارای چنین شرایطی است و می خواهید سقف آن را کمتر جلوه دهید،  آن را به رنگی تیره تر از رنگ های به کار رفته در سطوح دیگر به خصوص دیوارها رنگ آمیزی کنید. این روش برای سه بعدی کردن اتاق بسیار مفید است.

تصویر ۶: اگر سقف فضای اتاقتان به اندازه ای بلند است که با تیره  کردن تنها همان محدوده، هدف مورد نظر حاصل نمی شود می توانید مقداری از رنگ تیره سقف ر ا به دیوارهای آن محیط انتقال دهید. کاربرد یک رنگ روشن در زیر این نوار تیره ای که در بالای دیوار از ادامه رنگ سقف ایجاد شده است، اتاق را به نظر وسیع تر می رساند.

bas5.jpg
تصویر ۷: در فضایی که دیوارها و سقف با رنگ تیره پوشیده شده اند، انتخاب یک کفپوش به رنگ روشن، از ایجاد احساس فشار در اتاق جلوگیری به عمل می آورد. به این ترتیب با وجود تیرگی سطوح دیگر، رنگ کف اتاق تا اندازه ای اعتدال رنگی محیط را برقرار می سازد.
تصویر ۸: برای آنکه دیوارهای اتاقتان و در نهایت سقف بلندتر جلوه کند، دیوارها را به رنگی تیره تر از سقف رنگ آمیزی کنید. انتخاب رنگ تیره برای دیوارها، آنها را به هم نزدیک تر کرده و رنگ روشن سقف به آن عمق بیشتری می بخشد.
این راهکار رنگ آمیزی برای فضاهایی با سقف کوتاه مانند زیرزمین های مسکونی که ممکن است حتی از وسعت کافی نیز برخوردار باشند ولی سقف کوتاه فشاری را از جانب بالا وارد می آورد، ایده آل است.
تصویر ۹: اگر مشکل کوتاهی سقف با پیشنهاد ارایه شده در تصویر قبلی به طور کامل قابل حل نبود، درست برعکس تصویر ۶ کلیه سطوح به جز سقف را با رنگ تیره بپوشانید با توجه به اینکه مقداری از رنگ روشن سقف را به رنگ تیره دیوارها نفوذ دهید. این خطاهای بصری، افزایش ظاهری سقف را تشدید می کند.

روزنامه همشهری - سال سوم - شماره ۱۷۵


youbank sabet بنر های تبلیغاتی سایت

بخش نظرات
 1. در تاریخ : دوشنبه 3 تیر 1398 04:02 ق.ظ


  Many thanks! I enjoy it.
  cialis 5mg prix warnings for cialis cialis generico online pastillas cialis y alcoho cialis tadalafil online bulk cialis look here cialis order on line callus cialis 30 day sample click here to buy cialis


 1. You mentioned that superbly.
  chinese cialis 50 mg online prescriptions cialis can i take cialis and ecstasy cialis professional yohimbe free cialis generic cialis with dapoxetine preis cialis 20mg schweiz 5 mg cialis coupon printable cialis generico viagra or cialis


 1. Fantastic facts. Thanks.
  generic low dose cialis cialis prezzo di mercato cialis bula cialis for sale south africa cialis efficacit cialis bula cialis 20 mg effectiveness cialis 10 doctissimo rezeptfrei cialis apotheke viagra cialis levitra


 1. Nicely put, Many thanks.
  cialis kaufen cialis for sale south africa cialis e hiv cialis pills cialis with 2 days delivery deutschland cialis online cialis 05 cialis for sale how do cialis pills work enter site 20 mg cialis cost


 1. Many thanks! I value this!
  canadian discount cialis does cialis cause gout cialis lilly tadalafi cialis for bph cost of cialis per pill sublingual cialis online cialis generique india cialis 100mg cost order cialis from india we choice free trial of cialis


 1. Thank you, Numerous advice!

  cialis flussig cialis super kamagra venta cialis en espaa cialis prices in england cialis 20mg preis cf wow cialis tadalafil 100mg cialis cost generic cialis tadalafil cialis generic availability il cialis quanto costa


 1. Cheers! Terrific information!
  weblink price cialis cialis from canada 40 mg cialis what if i take acheter du cialis a geneve chinese cialis 50 mg we choice cialis pfizer india cialis rezeptfrei sterreich cialis arginine interactio we recommend cialis best buy cialis pas cher paris


 1. Perfectly expressed certainly. .
  we choice cialis pfizer india fast cialis online how much does a cialis cost cialis tablets for sale cialis cuantos mg hay tadalafil 20 mg cialis authentique suisse cialis generico postepay venta cialis en espaa female cialis no prescription


 1. Amazing forum posts. Thanks.
  buying cialis overnight cialis manufacturer coupon cialis prezzo in linea basso cialis dose 30mg prices for cialis 50mg cialis tadalafil acquistare cialis internet cialis official site venta de cialis canada cost of cialis cvs


 1. Thank you. A lot of stuff!

  cialis generico online online prescriptions cialis cialis 5 mg scheda tecnica generic cialis with dapoxetine discount cialis generic cialis soft gels cialis super kamagra online cialis cialis alternative we use it 50 mg cialis dose


 1. You actually mentioned this terrifically!
  interactions for cialis effetti del cialis ou acheter du cialis pas cher cialis 5 mg para diabeticos 200 cialis coupon ou trouver cialis sur le net cialis pills in singapore ou acheter du cialis pas cher cipla cialis online cialis pills


 1. Nicely put. With thanks.
  cialis price thailand prix cialis once a da purchase once a day cialis cialis 5 mg para diabeticos sublingual cialis online look here cialis cheap canada cialis daily dose generic cialis generika in deutschland kaufen buy cialis online cheapest cialis prezzo di mercato


 1. Wonderful facts. Thank you!
  achat cialis en europe cialis venta a domicilio compare prices cialis uk cialis en 24 hora 40 mg cialis what if i take ou acheter du cialis pas cher cialis wir preise cialis venta a domicilio cialis pills chinese cialis 50 mg


 1. Regards, Wonderful stuff!
  free generic cialis cialis 5 mg effetti collateral achat cialis en itali free generic cialis bulk cialis ou acheter du cialis pas cher weblink price cialis cialis 5 mg buy fast cialis online buy cheap cialis in uk

 1. در تاریخ : سه شنبه 21 خرداد 1398 07:18 ق.ظ
  cialisvie.com گفت :


  You have made your point.
  we choice cialis pfizer india trusted tabled cialis softabs cialis purchasing side effects of cialis import cialis tesco price cialis cialis 5 mg buy cialis coupons printable ou acheter du cialis pas cher cialis 5mg billiger


 1. Superb forum posts. Many thanks!
  walgreens price for cialis cialis online cialis authentique suisse brand cialis generic cialis australian price cialis soft tabs for sale compare prices cialis uk cialis professional from usa cialis en mexico precio cialis pills price each

 1. در تاریخ : شنبه 18 خرداد 1398 08:11 ب.ظ
  cialisvie.com گفت :


  You've made your point.
  cialis y deporte generic low dose cialis where to buy cialis in ontario wow cialis 20 cialis 5mg billiger trusted tabled cialis softabs cialis generika look here cialis order on line cialis canada on line cost of cialis per pill


 1. I quite like reading an article that can make men and women think. Also, thanks for allowing for me to comment!

 1. در تاریخ : پنجشنبه 15 آذر 1397 09:41 ب.ظ
  buy cials online گفت :


  Great content. Cheers.
  canada discount drugs cialis recommended site cialis kanada click here cialis daily uk we recommend cheapest cialis cialis coupons cialis taglich cialis coupons cialis daily reviews cialis generic availability cialis free trial

 1. در تاریخ : پنجشنبه 15 آذر 1397 02:10 ق.ظ
  buy cialis delhi گفت :


  Superb data. Cheers.
  buy cialis uk no prescription cialis tablets online cialis cialis australian price only here cialis pills cialis prezzo in linea basso buy name brand cialis on line overnight cialis tadalafil cialis kaufen wo generic cialis pill online


 1. Fantastic stuff. Thanks.
  cialis bula cialis 10mg prix pharmaci cialis prices in england does cialis cause gout cialis generico lilly buy cialis cheap 10 mg cialis side effects dangers cialis super kamagra cialis alternative cialis side effects


 1. Nicely put. Appreciate it!
  compare prices cialis uk buying cialis on internet cialis generico online walgreens price for cialis tadalafil 20mg cialis 30 day sample cialis taglich cialis italia gratis cuanto cuesta cialis yaho cialis 100mg suppliers

 1. در تاریخ : سه شنبه 13 آذر 1397 11:06 ق.ظ
  buy cialis usa گفت :


  Very well spoken indeed. !
  cialis 5 effetti collaterali cialis coupon cialis rezeptfrei sterreich cialis super kamagra cialis australia org purchasing cialis on the internet side effects of cialis if a woman takes a mans cialis cialis canada on line opinioni cialis generico

 1. در تاریخ : دوشنبه 12 آذر 1397 11:24 ب.ظ
  Cialis prices گفت :


  You actually reported that effectively!
  purchase once a day cialis cialis soft tabs for sale overnight cialis tadalafil cialis generic availability order cialis from india we recommend cialis best buy cialis generisches kanada cialis 10 doctissimo cialis generico cialis usa cost

 1. در تاریخ : دوشنبه 12 آذر 1397 10:32 ق.ظ


  Whoa all kinds of fantastic tips.
  we like it cialis price achat cialis en itali safe dosage for cialis cialis 5mg cialis daily reviews cialis daily cialis cost generic cialis 20mg tablets click here to buy cialis online prescriptions cialis

 1. در تاریخ : یکشنبه 11 آذر 1397 10:53 ب.ظ
  Cialis 20 mg گفت :


  You've made the point.
  cialis venta a domicilio dose size of cialis discount cialis cialis pills price each cheap cialis cialis en 24 hora buy cialis uk no prescription cialis 20mg preis cf canadian drugs generic cialis only here cialis pills

 1. در تاریخ : یکشنبه 11 آذر 1397 09:52 ق.ظ
  Cialis online گفت :


  Cheers, An abundance of forum posts.

  cialis 20mg we recommend cialis info trusted tabled cialis softabs side effects for cialis cialis 100mg suppliers cialis et insomni purchase once a day cialis buy cialis online prices on cialis 10 mg cialis coupons

 1. در تاریخ : شنبه 10 آذر 1397 11:05 ب.ظ
  Cialis prices گفت :


  You actually suggested this really well!
  cialis tablets for sale prescription doctor cialis cialis venta a domicilio generic cialis pro cialis coupon when can i take another cialis recommended site cialis kanada acheter cialis kamagra canadian cialis safe dosage for cialis

 1. در تاریخ : شنبه 10 آذر 1397 09:48 ق.ظ
  Cialis prices گفت :


  You actually suggested this effectively.
  cialis purchasing cialis 20 mg best price how to buy cialis online usa cialis 20 mg how do cialis pills work how to purchase cialis on line best generic drugs cialis comprar cialis 10 espa241a cost of cialis per pill cialis farmacias guadalajara


 1. Regards. Ample write ups!

  ou trouver cialis sur le net if a woman takes a mans cialis generico cialis mexico get cheap cialis cialis daily dose generic cialis 5mg prix cialis once a da cost of cialis per pill order generic cialis online discount cialis

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30